۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا برگزار می کند :
کارگاه  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISo 45001:2018


زمان برگزاری کارگاه : روز های 21 و 23 آبان ماه 1397 ، ساعت 30:08 الی 17
مکان: سالن 313 مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا
ثبت نام:حضوری-مراجعه به واحد کارآفرینی و غیرحضوری:تماس با شماره تلفن های 09191802920--- 02833894392
تارخ ثبت نام از 15 الی 21آبان، ظرفیت محدود
با ارائه گواهینامه معتبر از گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

مدرس: جناب آقای دکتر مهدی دانش ( مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی)