۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی "مقاله‌نویسی با رویکرد پژوهش های انجام شده در کارآفرینی" برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، کارگاه آموزشی"مقاله‌نویسی با رویکرد پژوهش های انجام شده در کارآفرینی" به همت مرکز تعاملات اجتماعی و کارآفرینی در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 14 و 15 آبان ماه 1397 در سالن اجتماعات دانشگاه با سخنرانی سرکار خانم مهندس عشقی و با استقبال دانشجویان برگزار گردید.