۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

اجلاسیه دانشگاهیان "کنگره ملی 3000 شهید استان قزوین"

                                                    اجلاسیه دانشگاهیان "کنگره ملی 3000 شهید استان قزوین"                                                       

با سخنرانی یکی از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان                                     زمان: چهارشنبه 23 آبان ماه 1397 ساعت 9 صبح

                   بدینوسیله از عموم جامعه دانشگاهی علاقه‌مند جهت شرکت در این کنگره ملی دعوت به عمل میآید.