۱۶ خرداد ۱۳۹۹

دوره آموزشی "سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی"

نخستین روز از دوره آموزشی"سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی" برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، نخستین روز از دوره آموزشی "سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی" به همت مرکز تعاملات اجتماعی و کارآفرینی در روز دوشنبه مورخ 21 آبان ماه 1397 در سالن اجتماعات دانشگاه با سخنرانی جناب آقای دکتر دانش برگزار گردید.

ضمنا روز پایانی این دوره آموزشی روز چهارشنبه مورخ 23 آبان ماه 1397 برگزار خواهد شد.