۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

هفته جهانی کارآفرینی گرامی باد

گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی برگزار می کند:

جلسه بحث و مناظره دانشجویان در زمینه کسب و کار با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محمدحسینی و مهمان ویژه