۰۲ خرداد ۱۳۹۸

جشن فرشتگان راه آسمانی

 

 

جشن فرشتگان راه آسمانی

گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، در راستای کمک به جوانان و آینده سازان ایران اسلامی، خصوصا آن دسته از نوجوانان و جوانان بد سرپرست و بی سرپرست که آینده ی نامعلومی در انتظارشان می باشد،در نظر دارد مراسمی تحت عنوانجشن فرشتگان راه آسمانیدر موسسه شیرخوارگاه حلیمه شهر قزوین با همکاری این موسسه برگزار نماید. با توجه به این نکته که هزینه های مالی این طرح کاملا مردمی و به صورت خودجوش می باشد، از جامعه دانشگاهی فنی و مهندسی بوئین زهرا اعم از اساتید گرانقدر، کارکنان و دانشجویان عزیزی که تمایل دارند در تأمین بخشی از هزینه های این طرح، مرکز تعاملات اجتماعی و کارآفرینی را یاری رسانند، دعوت می گردد مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته حداکثر تا تاریخ دوشنبه 97/09/05 از طریقشماره کارت 6037697467898299( به نام سمیرا سادات مرتضوی) مساعدت و کمک های خود را واریز نمایند.

مکان برگزاری: شیرخوارگاه حلیمه استان قزوین

زمان برگزاری: روز پنج شنبه مورخ 97/09/08 از ساعت 9:30 الی 11:30