۲۷ امرداد ۱۳۹۸

حضور دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا در یازدهمین جشنواره ملی حرکت

حضور دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا در یازدهمین جشنواره ملی حرکت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، در یازدهمین جشنواره ملی حرکت که از تاریخ 4 لغایت 7 آذر ماه 1397 در دانشگاه اصفهان برگزار می‌گردد، آثار دانشجویان انجمن های علمی این دانشگاه که موفق به اخذ امتیاز برای شرکت در بخش رقابتی این جشنواره شده است، به همت مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رونمایی شده است.

ضمنا معاون و مدیر کل محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز از غرفه دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا بازدید به عمل آوردند.