۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضور سرپرست مدیریت محترم تعاملات اجتماعی و کارآفرینی دانشگاه در "کمیته کارآفرینی و فناوری منطقه 4"

حضور سرپرست مدیریت محترم تعاملات اجتماعی و کارآفرینی دانشگاه در "کمیته کارآفرینی و فناوری منطقه 4"

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، سرپرست مدیریت محترم تعاملات اجتماعی و کارآفرینی دانشگاه سرکار خانم دکتر مرتضوی امروز 7 آذر ماه 1397 در "کمیته کارآفرینی و فناوری منطقه 4" که در دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار گردید، حضور بهم رساندند.

تدوین برنامه کاری کمیته بر اساس نظرات و پیشنهادات اعضای محترم، بحث صندوق های حمایتی، تعاملات بین دانشگاه با پارک های علم و فناوری و ترویج کارآفرینی در دانشگاه ها از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه می باشد.