۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جشن فرشتگان راه آسمانی

جشن فرشتگان راه آسمانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، جشن فرشتگان راه آسمانی به همت گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی دانشگاه در راستای کمک به جوانان و آینده سازان ایران اسلامی، خصوصا آن دسته از نوجوانان و جوانان بد سرپرست و بی سرپرست که آینده نامعلومی در انتظارشان می باشد، روز پنج شنبه 8 آذرماه 1397 در موسسه شیرخوارگاه حلیمه شهر قزوین برگزار گردید که در این مراسم، ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر بابک محمدحسینی نیز حضور داشتند.