۲۷ امرداد ۱۳۹۸

مسابقه آشپزی و مسابقه ورزشی ویژه دانشجویان خوابگاهی به مناسبت هفته دانشجو

مسابقه آشپزی به مناسبت هفته دانشجو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، مسابقه آشپزی به همت روابط عمومی دانشگاه در راستای برنامه های فرهنگی هفته دانشجو، روز دوشنبه 12 آذرماه 1397 در محل خوابگاه خواهران برگزار گردید که در این مراسم، ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر بابک محمدحسینی نیز حضور داشتند.

ضمنا در این مراسم، مسابقات ورزشی نیز برای برادران خوابگاهی برگزار گردید و در پایان نیز دانشجویان خوابگاهی، در محل سلف دانشگاه به صرف شام پرداختند.