۰۲ خرداد ۱۳۹۸

تریبون آزاد

تریبون آزاد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، تریبون آزاد به همت بسیج دانشجویی دانشگاه در راستای برنامه های فرهنگی هفته دانشجو، روز سه‌شنبه 13 آذرماه 1397 در محوطه دانشگاه برگزار گردید که در این تریبون، دانشجویان در مورد موضوعات اقتصادی کشور، مشکلات دانشجویی و دانشگاه به مباحثه پرداختند.