۲۷ شهریور ۱۳۹۸

مسابقات ورزشی به مناسبت هفته دانشجو

مسابقات ورزشی به مناسبت هفته دانشجو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، مسابقات ورزشی دارت و طناب‌کشی در آخرین روز از برنامه‌های فرهنگی هفته دانشجو، روز دوشنبه 19 آذر ماه 1397 به همت مدیریت امور دانشجویی با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر بابک محمدحسینی در محوطه سایت اصلی دانشگاه برگزار شد.