۲۸ امرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه مرکز مشاوره دانشجویی

اطلاعیه مرکز مشاوره دانشجویی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند روزهای حضور سرکار خانم قاسمی در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه، روز های شنبه و چهارشنبه از ساعت 8 الی 16در محل مرکز مشاوره می باشد.