۲۹ اسفند ۱۳۹۷

درخشش دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا در آستانه هفته پژوهش

 درخشش دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا در آستانه هفته پژوهش

انتخاب دکتر عاشوری نژاد عضو محترم هیات علمی دانشگاه و مهندس دانیال فرج زاده به عنوان استاد و دانشجوی برتر پژوهشگر استان قزوین را در آستانه هفته پژوهش به جامعه دانشگاهی بوئین زهرا تبریک عرض می نمائیم.

روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا