۱۸ خرداد ۱۳۹۹

فینال مسابقات تنیس دانشجویی

فینال مسابقات تنیس دانشجویی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، فینال مسابقات تنیس دانشجویی به مناسبت هفته فرهنگی دانشجو، با قهرمانی و نائب قهرمانی آقایان یحیی زاده و رزواقی به پایان رسید.