۲۸ دی ۱۳۹۸

بازدید مسئولین دانشگاه از نمایشگاه دستاوردهای سازمان بسیج علمی پژوهشی استان قزوین

بازدید مسئولین دانشگاه از نمایشگاه دستاوردهای سازمان بسیج علمی پژوهشی استان قزوین

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، مسئولین دانشگاه از نمایشگاه دستاوردهای سازمان بسیج علمی پژوهشی استان قزوین که در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا منعقد بود، بازدید به عمل آوردند.