۲۹ اسفند ۱۳۹۷

دیدار ریاست دانشگاه با مسئولین استانی شعب بانک صادرات ایران

دیدار ریاست دانشگاه با مسئولین استانی شعب بانک صادرات ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، امروز 10 دی ماه 1397 ریاست محترم دانشگاه جناب آقای بابک محمدحسینی با مسئولین استانی شعب بانک صادرات ایران دیدار کردند.