۲۹ اسفند ۱۳۹۷

دیدار ریاست دانشگاه با معاون آموزش و پرورش شهرستان بوئین زهرا

دیدار ریاست دانشگاه با معاون آموزش و پرورش شهرستان بوئین زهرا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، امروز 10 دی ماه 1397 ریاست محترم دانشگاه جناب آقای بابک محمدحسینی با معاون آموزش و پرورش شهرستان بوئین زهرا دیدار کردند.