۱۷ خرداد ۱۳۹۹

جلسه دانش افزایی جذب اعضای هیات علمی

جلسه دانش افزایی جذب اعضای هیات علمی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، امروز 15 دی ماه 1397 جلسه دانش افزایی جذب اعضای هیات علمی با حضور سخنران ویژه جناب آقای دکتر عباس برومند اعلم معاون مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین جناب آقای بابک محمدحسینی ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.