۲۲ امرداد ۱۳۹۹

تشیع پیکر مطهر شهید مدافع وطن مرتضی رمضانی با حضور جامعه دانشگاهی

تشیع پیکر مطهر شهید مدافع وطن مرتضی رمضانی با حضور جامعه دانشگاهی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، امروز دوشنبه 8 بهمن ماه 1397 پیکر مطهر شهید مدافع وطن مرتضی رمضانی در شهرستان بوئین زهرا تشیع شد.

در این مراسم، جمعی از مدیران و کارکنان دانشگاه نیز حضور داشتند.