۲۷ امرداد ۱۳۹۸

تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه آئرودینامیک رشته مهندسی هوافضا

تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه آئرودینامیک رشته مهندسی هوافضا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، آزمایشگاه آئرودینامیک رشته مهندسی هوافضا در آستانه ده مبارک فجر تجهیز و راه اندازی شد.