۲۲ امرداد ۱۳۹۹

دیدار ریاست محترم دانشگاه با مسئولین قضایی شهرستان بوئین زهرا

دیدار ریاست محترم دانشگاه با مسئولین قضایی شهرستان بوئین زهرا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، امروز سه شنبه 9 بهمن ماه 1397 جناب آقای دکتر بابک محمدحسینی ریاست محترم دانشگاه با مسئولین قضایی شهرستان بوئین زهرا دیدار کردند.

 

 

 

.