۱۷ خرداد ۱۳۹۹

حضور دانشگاه در اولین رویداد ملی بهم رسانی فناوری صنایع کوچک و متوسط

حضور دانشگاه در اولین رویداد ملی بهم رسانی فناوری صنایع کوچک و متوسط

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، جمعی از مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه در اولین رویداد ملی بهم رسانی فناوری محور صنایع کوچک و متوسط که در روز سه شنبه 16 بهمن ماه 1397 در استان قزوین برگزار شد، حضور به عمل آوردند.

استان قزوین در این روز میزبان و شاهد بزرگترین اجتماع عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری داخلی در  40 سالگی انقلاب تا کنون بود. در این اجتماع حدود 80 فناور،گروه تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت های دانش بنیان جهت رفع نیازهای فناورانه SMEها، حدود 70 واحد صنعتی متقاضی فناوری (SMEهای کشور) از 15 استان کشور و همچنین 15 مشاور و کارگزار و بروکر انتقال فناوری حضور داشتند و 4 فناوری جدید در حوزه آب در پنل تخصصی با مدعوینی از دستگاه های اجرایی مرتبط استان قزوین عرضه شد.

در پایان نیز 270 مذاکرهB2B برای 126 نیاز فناورانه اعلام شده (از سوی SMEهای سراسر کشور)  و در نهایت 105 تفاهم نامه خروجی مذاکرات  B2B و 6 تفاهم نامه خروجی مذاکرات B2G پنل آب بود.