۲۴ امرداد ۱۳۹۹

مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و علمی استان قزوین

مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و علمی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی مرکز فنی و مهندسی بوئین زهرا، مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و علمی استان قزوین در روز یکشنبه 28 بهمن ماه همراه با غرفه آشنایی با فناوری نانو در سوله آزمایشگاه ها برگزار شد.