۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه های مهدوی

سه شنبه های مهدوی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، سه شنبه های مهدوی به همت کانون مهدویت دانشگاه امروز سه شنبه 30 بهمن ماه 1397 در مقابل ساختمان فرهنگی برگزار شد.