۲۸ تیر ۱۳۹۸

سه شنبه های مهدوی

سه شنبه های مهدوی

به گزارش روابط عمومی مرکز فنی و مهندسی بوئین زهرا، سه شنبه های مهدوی به همت کانون مهدویت مرکز امروز سه شنبه 30 بهمن ماه 1397 در مقابل ساختمان فرهنگی برگزار شد.