۲۸ تیر ۱۳۹۸

ثبت نام وام دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند ثبت نام وام های دانشجویی در نیمسال 972 از تاریخ 1 اسفند ماه 1397 لغایت 12 اسفند ماه 1397 می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به امور دانشجویی مرکز مراجعه نمایید.