۲۹ شهریور ۱۳۹۸

سه شنبه های مهدوی

سه شنبه های مهدوی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، سه شنبه های مهدوی به همت کانون مهدویت مرکز امروز سه شنبه 7 اسفندماه 1397 در مقابل ساختمان فرهنگی برگزار شد.