۱۸ خرداد ۱۳۹۹

فراخوان شناسایی پیمانکار ایاب وذهاب تمدید شد

فراخوان شناسایی پیمانکار ایاب وذهاب مرکز
آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا
در سال1398-1397

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا  در نظر دارد مناقصه ایاب وذهاب خود را به صورت حجمی و به مدت یک سال از فروردین ماه سال 1398 به شرح زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

 

 

امور سرویس ایاب وذهاب  (با تضمین شرکت در مناقصه 600.000.000 ریال)

لذا بدین وسیله از افراد حقوقی که دارای توانایی اجرای امور فوق بوده و صلاحیت لازم را حسب مورد، از اداره سازمان امور حمل ونقل ویا مراجع ذیربط دارند، دعوت به عمل می ­آید با مراجعه به وبگاه دانشگاه به آدرس www.bzte.ac.ir  مدارک و مستندات مربوط به مناقصه را دریافت فرمایند و یا از تاریخ درج این آگهی به مدت 7 روز در ساعات اداری برای دریافت اسناد و مدارک شرکت در مناقصه به نشانی: دبیرخانه مرکزی دانشگاه، واقع دربوئین زهرا ـ انتهای بلوار امام-جاده آق امام- مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا مراجعه نموده و حداکثر تا تاریخ 20/12/1397 پاکت های حاوی مدارک خواسته شده را به همان محل تحویل و رسید دریافت نمایند.

اسناد مناقصه به شرح ذیل می باشد:

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

تلفن تماس: 33894118-028

لازم به ذکر است این فراخوان تا 20 اسفند ماه 1397 تمدید شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک های کمکی زیر مراجعه نمایید:

قرارداد سرويس 1398

فرم مناقصه سرويس