۰۵ خرداد ۱۳۹۸

جلسه شورای مدیران مرکز

جلسه شورای مدیران مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، جلسه شورای مدیران با حضور ریاست محترم جناب آقای دکتر بابک محمدحسینی و سایر مدیران مرکز امروز چهارشنبه 8 اسفندماه 1397 برگزار شد.

در طی این جلسه، از سرکار خانم دکتر مرتضوی مدیریت محترم واحد تعاملات اجتماعی و کارآفرینی مرکز تقدیر به عمل آمد.