۲۹ اسفند ۱۳۹۷

جلسه شورای مدیران دانشگاه

جلسه شورای مدیران دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، جلسه شورای مدیران با حضور ریاست محترم جناب آقای دکتر بابک محمدحسینی و سایر مدیران دانشگاه امروز چهارشنبه 8 اسفندماه 1397 برگزار شد.

در طی این جلسه، از سرکار خانم دکتر مرتضوی مدیریت محترم واحد تعاملات اجتماعی و کارآفرینی دانشگاه تقدیر به عمل آمد.