۲۸ مهر ۱۳۹۸

ریاست محترم مرکز سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه شهرستان بوئین زهرا

دکتر بابک محمدحسینی ریاست محترم مرکز آموز  عالی بوئین زهرا سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه شهرستان بوئین زهرا

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا نگین مراکز آموزش عالی کشور می باشد.