۲۷ امرداد ۱۳۹۸

نشست هم افزایی دانشگاه و جامعه

نشست هم افزایی دانشگاه و جامعه

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا فنی و مهندسی بوئین زهرا، نشست هم افزایی مرکز و جامعه امروز چهارشنبه 15 اسفند ماه 1397 با حضور مهمان ویژه جناب آقای دکتر غلامرضا غفاری معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه های اجرایی استان قزوین در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.

در این نشست، سرکار خانم دکتر مرتضوی مدیریت محترم مرکز تعاملات اجتماعی و کارآفرینی مرکز نیز حضور داشتند.