۲۹ اسفند ۱۳۹۷

مراسم روز درختکاری

مراسم روز درختکاری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، همزمان با گرامی داشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری “مراسم روز درختکاری” 15 اسفند ماه 1397 در محوطه دانشگاه برگزار شد. در این مراسم به صورت نمادین تعدادی اصله نهال توسط جناب آقای دکتر بابک محمدحسینی ریاست محترم دانشگاه، جمعی از مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان کاشته شد.