۰۵ خرداد ۱۳۹۸

مراسم روز درختکاری

مراسم روز درختکاری

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، همزمان با گرامی داشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری “مراسم روز درختکاری” 15 اسفند ماه 1397 در محوطه مرکز برگزار شد. در این مراسم به صورت نمادین تعدادی اصله نهال توسط جناب آقای دکتر بابک محمدحسینی ریاست محترم مرکز ، جمعی از مدیران و اعضای هیئت علمی مرکز و دانشجویان کاشته شد.