۱۰ خرداد ۱۳۹۹

بازدید ریاست محترم مرکز از نمایشگاه عفاف و حجاب

بازدید ریاست محترم مرکز از نمایشگاه عفاف و حجاب

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، جناب آقای دکتر بابک محمدحسینی ریاست محترم مرکز و  جمعی از مدیران و اعضای هیئت علمی امروز 15 اسفند ماه 1397 از نمایشگاه عفاف و حجاب در ساختمان جدید فرهنگی بازدید به عمل آوردند.

این نمایشگاه از روز دوشنبه 13 اسفند ماه لغایت چهارشنبه 15 اسفند ماه به همت مدیریت محترم فرهنگی و اجتماعی مرکز برگزار شد.