۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گرامیداشت رشته مهندسی مواد

گرامیداشت رشته مهندسی مواد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مراسم گرامیداشت رشته مهندسی مواد با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محمد حسینی در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار گردید .در این مراسم از اعضای هیئت علمی واساتید گروه مهندسی مواد، شیمی و پلیمر با اهداء شاخه گلی تقدیر به عمل آمد.