۲۴ امرداد ۱۳۹۹

گرامیداشت رشته مهندسی مواد

گرامیداشت رشته مهندسی مواد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ، مراسم گرامیداشت رشته مهندسی مواد با حضور ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر محمد حسینی در سالن اجتماعات مرکز برگزار گردید .در این مراسم از اعضای هیئت علمی واساتید گروه مهندسی مواد، شیمی و پلیمر با اهداء شاخه گلی تقدیر به عمل آمد.