۱۸ خرداد ۱۳۹۹

گردهمایی پایان سال اساتید و کارکنان مرکز

گردهمایی پایان سال اساتید و کارکنان مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، گردهمایی پایان سال اساتید و کارکنان مرکز ، چهارشنبه 22 اسفندماه 1397 با حضور ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر بابک محمدحسینی، جمعی از اعضای هیات علمی و کارکنان مرکز برگزار شد.

پخش کلیپ و نماهنگ، تئاترو مسابقه از دیگر برنامه های این مراسم بود.