۲۹ اسفند ۱۳۹۷

گردهمایی پایان سال اساتید و کارکنان دانشگاه

گردهمایی پایان سال اساتید و کارکنان دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، گردهمایی پایان سال اساتید و کارکنان دانشگاه، چهارشنبه 22 اسفندماه 1397 با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر بابک محمدحسینی، جمعی از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه برگزار شد.

پخش کلیپ و نماهنگ، تئاترو مسابقه از دیگر برنامه های این مراسم بود.