۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضور ریاست محترم دانشگاه در مراسم اعزام دانشجویان خواهر راهیان نور استان قزوین

حضور ریاست محترم دانشگاه در مراسم اعزام دانشجویان خواهر راهیان نور استان قزوین

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا، مراسم اعزام دانشجویان خواهر دانشگاه های استان با حضور جناب آقای دکتر بابک محمدحسینی ریاست محترم دانشگاه در روز چهارشنبه 22 اسفندماه از محل خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد و با بدرقه رسمی به سفر راهیان نور اعزام شدند.