۱۷ خرداد ۱۳۹۹

حضور ریاست محترم مرکز در مراسم اعزام دانشجویان خواهر راهیان نور استان قزوین

حضور ریاست محترم مرکز در مراسم اعزام دانشجویان خواهر راهیان نور استان قزوین

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، مراسم اعزام دانشجویان خواهر دانشگاه های استان با حضور جناب آقای دکتر بابک محمدحسینی ریاست محترم مرکز در روز چهارشنبه 22 اسفندماه از محل خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد و با بدرقه رسمی به سفر راهیان نور اعزام شدند.