۱۶ خرداد ۱۳۹۹

دیدار ریاست محترم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی با فرمانده سپاه شهرستان بوئین زهرا

دیدار ریاست محترم مرکز با فرمانده سپاه شهرستان بوئین زهرا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر بابک محمد حسینی امروز دوشنبه 26 فروردین ماه 1398 با فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بوئین زهرا سرهنگ ملک محمدی دیدار کردند.