۰۷ اسفند ۱۳۹۸

جشن بزرگ روز جوان

جشن بزرگ روز جوان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، جشن بزرگ روز جوان امروز چهارشنبه 28 فروردین ماه 1398 با حضور پر شور دانشجویان مرکز به همت مدیریت فرهنگی و اجتماعی در مقابل ساختمان فرهنگی برگزار شد.

ضمنا ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر بابک محمد حسینی نیز در این جشن حضور داشتند.