۲۹ شهریور ۱۳۹۸

جشن بزرگ نیمه شعبان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ، جشن بزرگ نیمه شعبان در روز دوشنبه 2 اردیبهشت ماه 1398 با حضور پرشور دانشجویان در سالن فرهنگ و ارشاد بوئین زهرا برگزار گردید.