۲۴ امرداد ۱۳۹۹

کارگاهی با عنوان طرحواره ها و روابط عاطفی

به اطلاع می رساند مرکز مشاوره دانشجویی در نظر دارد به مناسبت روز جهانی روانشناس و مشاور و در راستای هفته سلامت کارگاهی با عنوان طرحواره ها و روابط عاطفی در تاریخ 98/2/9 از ساعت 11:30الی 13 در سالن 313 برگزار نماید.