۰۶ مهر ۱۳۹۹

طرح واره ها و روابط عاطفی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ، کارگاهی با عنوان طرح واره ها و روابط عاطفی توسط مرکز مشاوره دانشجویی با حضور پر شور دانشجویان به مناسبت روز جهانی روانشناس و مشاور و در راستای هفته سلامت در تاریخ 98/2/9 برگزار گردید .