۲۴ امرداد ۱۳۹۹

کسب عنوان جوان نمونه و برتر استان قزوین

روابط عمومی مرکز آموزش عالی بوئین زهرا : کسب عنوان جوان نمونه و برتر استان قزوین ،در هفتمین جشنواره حضرت علی اکبر توسط جناب آقای دانیال فرج زاده دانشجوی رشته  مهندسی برق مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا را خدمت تمامی دانشجویان و اساتید و جامعه علمی  و فرهنگی دانشگاه‌ تبریک و تهنیت عرض می نمائیم .