۲۴ امرداد ۱۳۹۹

کلیپ معرفی خلاصه ای از شرح فعالیت های شاخه IEEE

روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا : کسب عنوان شاخه قابل تقدیر بخش ایران توسط شاخه IEEE مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا را خدمت تمامی جامعه علمی و فرهنگی مرکز تبریک عرض میکنیم.

 

کلیپ معرفی خلاصه ای از شرح فعالیت های شاخه IEEE مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا توسط:

 

1- دکتر بابک محمد حسینی  

رئیس مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

 

2- دکتر سلمه صداقت

معاونت آموزشی،پژوهشی و دانشجویی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

 

3- دانیال فرج زاده

بنیان گذار و رئیس شاخه IEEE مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

 

 

لینک مشاهده آنلاین کلیپ در آپارات:

 

https://www.aparat.com/v/KEuSb

 

لینک لحظه تقدیر از شاخه IEEE  مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا:

 

https://www.aparat.com/v/DTFl5