۰۷ اسفند ۱۳۹۸

بازدید دانشجویان رشته مهندسی شیمی از شرکت رخ آذین رویا

بازدید از شرکت تولیدات آرایشی و بهداشتی رخ آذین رویا به درخواست دانشجویان گروه مهندسی شیمی و با پیگیری گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی در تاریخ 1398/03/07 برگزار گردید.

گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی