۰۷ اسفند ۱۳۹۸

نشست مسئولین ارتباط با صنعت دانشگاه ها ومسئولین مراکز رشد و کارآفرینی دانشگاه ها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا  مدیر گروه تعاملات اجتماعی و کارآفرینی و کارشناس گروه تعاملات اجتماعی مرکز در جلسه نشست مسئولین ارتباط با صنعت دانشگاه ها ومسئولین مراکز رشد و کارآفرینی دانشگاه ها درخصوص هم اندیشی و فرصت پرسش و پاسخ در خصوص ارتباط دانشگاه با صنعت، با حضور نمایندگان دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه امیر کبیر، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشگاه آزاد قزوین، مرکز آموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا، دانشگاه کارقزوین در تاریخ 02/04/98در سالن کنفرانس کارخانه بین المللی یونیلیور ایران واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین برگزار شد.