۲۴ امرداد ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه نانو توسط واحد پژوهش در مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا دوره آمادگی مرحله دوم مسابقه نانو با تدریس جناب آقای هومن بخشی ،مدرس تراز الف ستاد فناوری نانو و دارنده مدال طلای المپیاد جهانی فناوری نانو در روزهای 11و12 تیر ماه 1398 در سالن 313 برگزار گردید . در این دوره برخی از سرفصلهای مهم مسابقه ملی نانو توسط جناب آقای بخشی به دانشجویان راه یافته به مرحله دوم مسابقه ملی نانو فناوری ، آموزی داده شد .