۲۸ مهر ۱۳۹۸

برگزاری هشتمین اجلاس معاونین پژوهشی دانشگاه های منطقه ۴ کشور

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا هشتمین اجلاس معاونین پژوهشی دانشگاه های منطقه ۴ کشور با حضور سرکار خانم دکتر سلمه صداقت معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز در دانشگاه اراک برگزار شد. با توجه به زمینه های علمی مشترک و به منظور ایجاد و گسترش هم فکری و همکاری های  آزمایشگاهی و کتابخانه ها، مقرر گردید تفاهم نامه هایی مابین دانشگاه ها و مراکز علمی منطقه 4 منعقد گردد.