۲۸ مهر ۱۳۹۸

نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه ۴ کشور

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در روز سه شنبه مورخ 1398/04/11 نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه ۴ کشور با حضور سرکار خانم دکتر سلمه صداقت معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز در دانشگاه محلات برگزار شد. معاونین دانشجویی ضمن ارائه گزارش عملکرد خود در سال 1397، به مباحثی درخصوص برنامه ریزی جهت آمادگی در سال تحصیلی جدید و بررسی مهمترین مسائل و مشکلات حوزه دانشجویی و ارائه پیشنهادات و تجربیات در رویایی با مشکلات این حوزه پرداختند.