۲۸ مهر ۱۳۹۸

چهارمین روز مسابقات فوتسال بسیج کارمندی جام شهید پورمراد

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در چهارمین روز مسابقات تیم بسیج اساتید مرکز فنی و مهندسی بوئین زهرا در مصاف با تیم بسیج کارمندی سازمان بنیاد مسکن بوئین زهرا به رقابت پرداختند که در پایان تیم بنیادمسکن شهرستان تیم بسیج اساتید را با شکست بدرقه کردند . 

وهمچنین ، تیم ب شهید لشگری بسیج کارمندی با نام شهید بیک محمدلو مرکز فنی و مهندسی بوئین زهرا در مصاف با تیم بسیج کارمندی اداره راه و ترابری شهرستان بوئین زهرا به رقابت پرداختند که در پایان تیم شهید بیک محمدلو مرکز با نتیجه 10 بر 2 تیم اداره راه  را با شکست  بدرقه کردند.

گفتنی است گلهای تیم شهید بیک محمدلو مرکز  را در این مسابقه؛ علی اکبری 4 گل ، بابایی 1 گل رییسی 2 گل ، مهرعلیان 2 گل و عباسپور 1گل به ثمر رساندند.