۲۷ تیر ۱۳۹۸

دیدار ریاست محترم مرکز با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بوئین زهرا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا امروز ریاست محترم مرکز دکتر محمد حسینی به همراه مشاور حقوقی مرکز آقای رضایی جهت خوش آمد گویی و انتصاب شایسته آقای محمد صمدی به سمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بوئین زهرا به دیدار ایشان رفتند .